เติบโตต่ำกว่าเกณฑ์คืออะไร เติบโตต่ำกว่าเกณฑ์คืออะไร

ตัวเล็กกว่าเกณฑ์ สัญญาณเตือนลูกน้อยขาดสารอาหาร
ตัวเล็กกว่าเกณฑ์ สัญญาณเตือนลูกน้อยขาดสารอาหาร

ในวัยแรกเกิดถึง 5 ปี เป็นช่วงที่ลูกมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว พ่อแม่จึงควรติดตามการเจริญเติบโตของลูก โดยการชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูงเป็นประจำทุก 3 เดือน เพื่อประเมินดูว่าลูกเจริญเติบโตตามเกณฑ์หรือไม่

อ่านบทความนี้

สาเหตุที่ทำให้ลูกตัวเล็กกว่าเกณฑ์
สาเหตุที่ทำให้ลูกตัวเล็กกว่าเกณฑ์

สาเหตุสำคัญที่ทำให้ลูกมีน้ำหนักหรือส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์ คือการได้รับสารอาหารต่างๆ ไม่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย ทั้งในแง่ของชนิดและปริมาณ ซึ่งอาจเกิดได้จากปัจจัยหลายอย่าง

อ่านบทความนี้

ผลกระทบไม่เล็ก ถ้าปล่อยให้ลูกตัวเล็ก
ผลกระทบไม่เล็ก ถ้าปล่อยให้ลูกตัวเล็ก

เด็กเล็กโดยเฉพาะในช่วง 3 ขวบปีแรก เป็นช่วงวัยที่มีการเจริญเติบโตทั้งทางด้านร่างกาย สมอง และพัฒนาการต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว หากได้รับสารอาหารต่างๆ ไม่เพียงพอ จะส่งผลกระทบต่อพัฒนาการในด้านต่างๆ

อ่านบทความนี้