มีโอกาสเสี่ยงแพ้โปรตีนนมวัว

มีโอกาสเสี่ยงแพ้โปรตีนนมวัว

เด็กเกิดใหม่ทุกคนมีโอกาสเสี่ยงได้รับยีนภูมิแพ้จากพ่อแม่ เพราะยีนภูมิแพ้สามารถส่งต่อถึงลูกได้ จากผลวิจัยพบว่า ถึงพ่อและแม่ไม่เป็นภูมิแพ้แต่ลูกก็ยังมีโอกาสเสี่ยงได้รับยีนภูมิแพ้ แม่สามารถลดความเสี่ยงลูกจากภูมิแพ้ ด้วยการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่และเลือกโภชนาการที่เหมาะสมให้กับลูก

ฝากคำถามถึงคุณหมอ ประวัติคุณหมอ

คำถามที่ได้รับการตอบแล้ว

สุกัญญา สุขสวัสดิ์

สุกัญญา สุขสวัสดิ์

ลูกมีอาการน้ำมูกไหล ไอเสมหะ หาหมอจะเดือนนึงแล้วก็ยังไม่หาย ไม่มีไข้ค่ะ ไม่ทราบว่าเป็นอาการแพ้อากาศหรือแพ้นมหรือป่าวคะ

ศ.พญ.นวลอนงค์ วิศิษฏสุนทร

ศ.พญ.นวลอนงค์ วิศิษฏสุนทร

ศ.พญ.นวลอนงค์ วิศิษฏสุนทร

ช่วงนี้มีหวัดระบาดเพราะอากาศเปลี่ยนแปลงฝนตก มีเด็กป่วยเป็นหวัดจำนวนมาก ดังนั้นการที่น้ำมูกไหล ไอช่วงนี้อาจเป็นจากหวัดซึ่งหายได้ค่ะ โดยเฉพาะเด็กที่ไปสถานรับเลี้ยงเด็ก หรือเลี้ยงรวมกับเด็กอื่นๆ หรือมีพี่น้องไปโรงเรียน

     อย่างไรก็ตามไม่สามารถตัดการแพ้อากาศหรือแพ้นมได้ทั้งหมด คงต้องอาศัยข้อมูลมากกว่านี้ ทั้งข้อมูลการเจ็บป่วย อาหาร ประวัติครอบครัว และการตรวจร่างกายเพิ่มเติมค่ะ ในกรณีที่มีพ่อ แม่หรือ พี่เป็นภูมิแพ้เด็กจะมีโอกาสแพ้มากขึ้นค่ะ

อภิสิทธิ์ ศรีตาลเดี่ยว

อภิสิทธิ์ ศรีตาลเดี่ยว

สอบถามคะ มีน้องๆแม่ๆบ้านไหนเป็นบ้างคะ
ลูกสาวคลอด36+4 ตอนนี้ ได้6 เดือน19วัน
น้องมีอาการครืดคราดในจมูก ตั้งแต่คลอด จนตอนนี้ก็ยังมีอยู่จะชัดเจนตอนดูดนม เสียงขึ้นจมูก แต่ไม่ไอ ไม่ไข้ ไม่มีน้ำมูก กินนมได้ปกติ ร่าเริง มีงอแงท้องอืดบ้าง กินนมแม่ล้วนมา6 เดือน ตอนนี้ เพิ่งเปลี่ยนเป็นนมพง ตอนพาฉีดวัคซีน หมอฟังปอดบอกปกติ นี่ก็6ตอนแล้วเสียงก็ยังไม่หาย แม่ก็ยังจิตตกอยู่คะ
มีแม่บ้านไหนน้องเป็นแล้วน้องโตขึ้นหายไปเองบ้างไหมคะ

ศ. คลินิก นพ. สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์

ศ. คลินิก นพ. สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์

ศ. คลินิก นพ. สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์

ลูกมีอาการหายใจครือคราด ดังชัดเจนตอนดูดนม หมอฟังปอดแล้วปกติ อายุ 6 เดือน น้ำหนัก 6.5 กก. ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ปกติ แสดงว่าเป็นเด็กที่มีสุขภาพดีเจริญเติบโตตามวัย ในภาพรวมคิดว่าเป็นปกติ เด็กทารกบางคนจะมีเสียงครืดคราด ขณะดูดนม หรือขณะนอนหลับ เป็นภาวะปกติที่พบได้ อย่างไรก็ตาม แนะนำให้แจ้งคุณหมอที่ตรวจสุขภาพฉีดวัคซีน ช่วยตรวจเพื่อยืนยันว่าไม่พบอะไรผิดปกติจะช่วยให้คุณแม่มั่นใจมากขึ้นครับ

ปริญดา ป่ากว้าง

ปริญดา ป่ากว้าง

ลูก3เดือนหายใจครืดคราดเหมือนมีน้ำมูกแต่ไม่ได้ดป็นตลอดเวลา จามบ่อย ถ่ายเป็นเม็ดมะเขือ มีมูกปน ร่าเรืงแจ่มใส หมอบอกแพ้นมวัว หรืออาจะไม่แพ้ เลยให้ทานนูทรามีเจนมา1เดือนยังไม่หายครืดคราดตอนนี้น้องเริ่มไม่ทานแล้วเพราะขม เคยไปหาหมอตรวจอุจาระปกติ อาการแบบนี้แพ้นมวัวใช่หรือเปล่าคะ อยากให้ลูกลับมาทานนมวัวแบบปกติสงสารลูกไม่มีความสุขกับการกินเลย เหมือนทานนมไม่อิ่ม

ศ. คลินิก นพ. สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์

ศ. คลินิก นพ. สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์

ศ. คลินิก นพ. สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์

ถ้างดกินนมวัวและกินนมนูทรามีเจนอย่างเดียว ไม่ได้กินนมแม่ (ไม่ได้ประวัตินี้) เป็นระยะเวลา 1 เดือน อาการต่างๆ ที่พบไม่ดีขึ้น แสดงว่า อาการเหล่านั้นไม่ได้เกิดจากการแพ้นมวัว เพราะถ้าแพ้จริงอย่างน้อยจะต้องมีอาการหายใจครืดคราดน้อยลง จามน้อยลง ไม่มากก็น้อย ถ้าไม่เปลี่ยนแปลงเลย มีโอกาสน้อยมากที่จะแพ้นมวัวครับ

แต่ถ้าลูกกินนมแม่ด้วย และแม่ยังกินอาหารปกติที่อาจมีนมวัวหรือส่วนผสมของนมวัว ก็เป็นไปได้ว่า ที่ไม่หายเพราะลูกยังได้รับนมวัวผ่านแม่ครับ ลูกต้องงดกินนมวัวจากทุกๆ ทางถึงจะพิสูจน์ได้ว่าแพ้นมวัวจริงหรือไม่ครับ

วรัญญา ศรีสุพรรณ

วรัญญา ศรีสุพรรณ

ลูกมีอาการถ่ายเป็นน้ำ ประมาน10ครั้งต่อวัน และอาจาน3ครั้งต่อวัน แต่ลูกยังเร่นและกินได้ปกติ แบบนี้เกิดจากอาการอะไรค่ะ

ศ. คลินิก นพ. สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์

ศ. คลินิก นพ. สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์

ศ. คลินิก นพ. สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์

เด็กที่กินนมวัวแล้วเกิดอาการแพ้ จะมีอาการถ่ายเหลวและหรืออาเจียนได้ ทั้งนี้ต้องไม่ได้เกิดจากสาเหตุอื่นๆ ที่พบได้บ่อย เช่น ท้องร่วงอาเจียนจากการติดเชื้อในระบบทางเดินอาหาร หรือจากอาหารเป็นพิษ จากยาบางชนิด เป็นต้น  เด็กที่แพ้นมวัว ควรมีอาการแพ้เกิดขึ้นกับร่างกายหลายระบบ แต่มีน้อยมากๆ ที่แพ้นมและแสดงอาการที่ระบบเดียวดังนั้น ถ้าลูกงดนมวัวแล้วยังมีอาการอยู่ ก็แปลว่าอาจไม่ได้เกิดจากการแพ้นมวัว และควรพาเด็กมาพบแพทย์เพื่อตรวจเพิ่มเติมครับ

อาอีฉ๊ะย์ เส็นหลีหมีน

อาอีฉ๊ะย์ เส็นหลีหมีน

ตอน 3 เดือนน้องแอดมิดด้วย RSV ค่ะ พออายุได้ 5 เดือน น้อง ไอมีน้ำมูก เริ่มหอบ เสมะเยอะ แต่ไม่ไข้ค่ะ ต้องไปพ่นยา ดูดเสมหะ น้องกินนมแม่อย่างเดียว คุณหมอบอกว่าให้แม่งดนมวัว เพราะน้องมีโอกาสแพ้โปรตีนจากนมวัวได้ แต่ตลอดเวลาที่ผ่านมา แม่หินนมมาตลอดไม่ได่งดเลยค่ะ เป็นไปได้แค่ไหนค่ะหมอ ที่น้้้้้้้้องจะแพ้

ศ. คลินิก นพ. สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์

ศ. คลินิก นพ. สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์

ศ. คลินิก นพ. สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์

โอกาสแพ้นมมีแต่น้อยครับ เพราะอาการที่เกิดขึ้นมีแต่ระบบทางเดินหายใจระบบเดียว ไม่มีอาการระบบอื่นร่วมด้วย เช่น ผื่นคันตามผิวหนัง อาเจียน ถ่ายเหลว เด็กที่แพ้นมวัว ควรมีอาการแพ้เกิดขึ้นกับร่างกายหลายระบบ แต่มีน้อยมากๆ ที่แพ้นมและแสดงอาการที่ระบบเดียว ดังนั้น ถ้าลูกงดนมวัวแล้วยังมีอาการทางระบบหายใจ ก็แปลว่าอาจไม่ได้เกิดจากการแพ้นมวัวครับ

ฝากคำถามถึงคุณหมอ